Medicinaal stoombad

Medicinaal stoombad

Het lichaam wordt verhit door middel van warme stoom. Deze behandeling wordt vaak toegepast ter opvolging van een Medicinale Massagetherapie. Tijdens de behandeling zit U in een stoomcabine, waarbij slechts uw hoofd uitsteekt. Door de warmte gaan Uw poriën openstaan en kan de medicinale olie tot de diepste weefsels binnendringen. De warmte zorgt ook voor een betere beweging in het lichaam en lost blokkades op. Tijdens de behandeling begint U te transpireren en daardoor worden afvalstoffen uit het lichaam afgevoerd.

Indicaties
overgewicht, reumatoïde artritis, verkoudheid, verstoppingen in het borstgebied, stijve spieren, circulatiestoornissen, ter voorbereiding op een reinigingsprogramma.
Duur
15 minuten
Vergoeding
De behandelingen worden gegeven door een geregistreerde therapeut en komen altijd in aanmerking voor vergoeding indien u aanvullend bent verzekerd.

Print